Kongo (Brazzaville)

Kongo (Brazzaville)

1958-1960 Autonome Republik

1960-1969 Kongolesische Republik

1969-1992 Volksrepublik Kongo

seit 1992 Republik Kongo